erikachotai © 2011 • får hänvisas till men inte kopieras • kulturkonsthalsamiljo.eu

Fotografier

FlickR

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

Det jag skriver och skapar har sin grund i mina egna upplevelser och erfarenheter, kunskaper och iakttagelser. Mitt intresse för konst och andra kulturer är väsentligt och viktigt

 

Inte är jag någon erfaren odlare, inte, men min nyfikenhet och kärlek till naturen gör mig till lycklig om jag får ett frö att gro eller kan krama ett vackert träd!

 

Miljö, som jag ser det, innefattar inte bara skogar och vatten och klimat, utan även hur männsikor påverkar varandra och i sin tur som ett kollektiv har ett inflytande över planeten. Därför har det betydelse hur människor handlar och tänker och tror - jag anser att hela naturen är besjälad.

 

En annan punkt som påverkar klimatet mycket, och förstås miljön, är hur vi äter. Jag är vegetarian/(nästan) vegan och köper helst bara sådant som är ekologiskt odlat och som, om det importerats, gjorts det med en rättvis handel.

 

Samhällsfrågorna smälter in i det som rör miljön, för mig. Jag är en stadsmänniska och jag tycker det är viktigt med gröna städer och att stadsplanering görs med tanke på barns säkerhet och så vidare. Även kulturen och konsten och vården måste kunna anpassa sig till miljö, vare sig det är en arbetsmiljö inomhus eller mitt i skogen.

 

När det gäller andlighet i naturen, vill jag hänvisa till Ekofeminismen. Den tar ett globalt grepp om de biologiska idéerna om manligt och kvinnligt och hur vi skapar varandra. Den tar hänsyn till den problematik vi människor står inför i vårt samspel med omvärlden, de naturkatastrofer och den klimatkris som mer och mer blir uppenbara.

 

Jag skriver om livsstilar och där kommer återvinning och second hand samt schysst producerade kläder även in.

 

Trädgård/växter

Mat

Kläder

Samhälle

Natur

Livsstil

Transportmedel

 

 

Jag reflekterar över frågor inom fyra områden: det som hör till kultur och konst, samt sådant som mer går att finna inom hälsa och miljö.

Spegeln är återvunnen och återsmyckad.