erikachotai © 2011 • får hänvisas till men inte kopieras • kulturkonsthalsamiljo.eu

länkar

utbildning

nordiska qigongskolan

örter och medicinalväxter, Studieförbundet Vuxenskolan

 

träning

umeå yogaskola

Conscious Movement

 

annat

RISK - cirkusprojekt för arbetslösa, Amsterdam. Under ledning av Cirque de Soleil, Kanada

 

 

 

Det jag skriver och skapar har sin grund i mina egna upplevelser och erfarenheter, kunskaper och iakttagelser. Mitt intresse för konst och andra kulturer är väsentligt och viktigt

 

 

I min bok "Dread locK - Vad är frihet?" visar jag med bilder och ord den största erfarenhet jag gjort, också anledningen till att jag studerat alternativ-medicin (tcm, örter m.m.)

 

Med den medicinska kunskap jag har, kan jag lättare lotsa mig runt bland myndigheter och institutioner och inom vården. Jag har genom en närstående blivit bekant med teckenspråk och med hur särskilda behov såsom dövhet ställer oss i en position i samhället där resurser krävs om framsteg ska göras.

 

Jag är mycket lycklig att jag har fått den möjligheten! Inte minst har jag bryggat mitt intresse för pedagogiskt arbete och den terapeutiska sidan av vården. För mig har synen på individen vidgats, och jag inser hur mycket samhället måste förändras för att hinna ikapp alla de yngre generationerna som fullständigt pulserar av nya idéer och insikter, i frågor som sexualitet, HBT, jämställdhet, utanförskap och mobbing, ätstörningar o.s.v. och jag skulle även vilja koppla samman detta med Internet och nya livsstilar som på många sätt är globala och mångfasetterade.

 

på samma sätt som nya ungdomen ska få utrymme att utvecklas, ska även äldre människor bli tagna på allvar och ses som den enorma källa till visdom som de är. Med arbetslöshet runt knutarna glöms ofta de yngre och de äldre bort, de som på många sätt utgör en ryggrad i samhället - de är framtiden och de är gårdagen, anledningen till att vi är här nu. De bär på erfarenheter vilket sätt man än vänder och vrider. Barn är erfarna för att de ännu inte formats till att tänka och tro på ett visst sätt, de bär på Universell vishet. Det är viktigt för barn att möta äldre och detsamma gäller åt andra hållet. Vi "i mitten" har så mycket fokus på oss så det behöver inte debatteras, om man inte har en dålig hälsa och därför faller utanför ramarna litegrann.

 

Teckenspråket har dessutom fått mig att se på teater och scenkonst på ett annorlunda sätt, det är mycket inspirerande!

 

Två flickor hamrar inne i snickarrummet på Dövkyrkan i Umeå. 2010

 

 

Jag reflekterar över frågor inom fyra områden: det som hör till kultur och konst, samt sådant som mer går att finna inom hälsa och miljö.

Spegeln är återvunnen och återsmyckad.